Personálne kontakty

Marek Michajlo
konateľ spoločnosti

marek.michajlo@ingema.sk

Vlajka anglicko
Vlajka rusko
Vlajka polsko

Mgr. Ingrid Michajlová
konateľ spoločnosti

ingrid.michajlova@ingema.sk

Vlajka rusko

Ing. Andrej Sejna
vedúci ekonomického oddelenia

andrej.sejna@ingema.sk
+421 918 616 845
+421 56 3813 250

Ing. Denisa Staruchová
sekretariát

denisa.staruchova@ingema.sk
+421 905 419 897

Ing. Kamil Hudák
hlavný účtovník

kamil.hudak@ingema.sk

MVDr. Anna Danková
hlavná pokladňa

anna.dankova@ingema.sk
+421 917 877 598

 

Ing. Zuzana Mižáková
faktoring

zuzana.mizakova@ingema.sk
+421 917 877 598

Ing. Antónia Mackovičová
personálne oddelenie

antonia.mackovicova@ingema.sk
+421 918 616 841

Martina Pirkovská
referent príjmu, fakturácia, splátkové systémy

martina.pirkovska@ingema.sk
+421 918 616 838

Bc. Oľga Andrejcová
referent príjmu, dodávateľské faktúry

olga.andrejcova@ingema.sk
+421 918 616 838

 

Ing. Martin Burinský
commercial director

martin.burinsky@ingema.sk

Vlajka anglicko
Vlajka polsko

Jozef Bercík
sales manager – sieťové predajne, Žilinský, Trenčiansky kraj

jozef.bercik@ingema.sk
+421 917 538 056

Vlajka polsko

Ing. Ladislav Terényi
sales manager – Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj

ladislav.terenyi@ingema.sk
+421 905 931 794

Vlajka nemecko

Peter Pastornický
sales manager – Banskobystrický kraj

peter.pastornicky@ingema.sk
+421 918 613 272

Vlajka anglicko

Ing. Matúš Tkáč
sales manager – Prešovský, Košický kraj

matus.tkac@ingema.sk
+421 918 882 261

Vlajka anglicko

Mgr. Ivo Sninčák
sales manager – Prešovský, Košický, Trenčiansky kraj

ivo.snincak@ingema.sk
+421 918 616 846

Vlajka anglicko

Marko Michajlo
sales manager – VIP

marko.michajlo@ingema.sk
+421 918 616 822

Vlajka anglicko

Ing. Maroš Ryník
sales manager

maros.rynik@ingema.sk
+421 907 886 115

Vlajka anglicko

Mgr. Elemér Füzesséry
sales manager – Maďarsko

elemer.fuzessery@ingema.sk
+421 905 275 467

Vlajka anglicko
Vlajka madarsko

Balázs Rapáč
sales manager – Maďarsko

balazs.rapac@ingema.sk
+421 908 970 021

Vlajka anglicko
Vlajka madarsko

Július Roško
product manager

julius.rosko@ingema.sk
+421 918 183 401

Vlajka anglicko
Vlajka nemecko
Vlajka polsko

Pavol Burinský
product manager

pavol.burinsky@ingema.sk
+421 905 490 080

Vlajka anglicko
Vlajka polsko
Vlajka spanielsko

Peter Semivan
vedúci logistického centra

peter.semivan@ingema.sk
+421 915 787 812

Vlajka polsko

Ing. Viktor Goga
referent nákupu

viktor.goga@ingema.sk
+421 918 183 183

Vlajka anglicko

Mgr. Štefan Brecko
referent nákupu

stefan.brecko@ingema.sk
+421 918 424 398

Vlajka anglicko

Ľuboslav Chvasta
referent nákupu, veľkoobchodné reklamácie

luboslav.chvasta@ingema.sk
reklamacie@ingema.sk
+421 918 322 014

Vlajka anglicko

Maroš Sič
referent nákupu

maros.sic@ingema.sk
+421 918 947 840

Vlajka anglicko

Mgr. Sebastian Rapala
referent nákupu

sebastian.rapala@ingema.sk
+421 918 524 776

Vlajka polsko

Ing. Ľubomír Plutko
referent odbytu

lubomir.plutko@ingema.sk
+421 905 306 538

Bc. Alexandra Šmajdová
referent odbytu

alexandra.smajdova@ingema.sk
+421 918 616 826

Vlajka madarsko

Angelika Onderková
referent odbytu

angelika.onderkova@ingema.sk
+421 907 717 769

Vlajka madarsko

Ing. Beáta Jurovská
referent odbytu

beata.jurovska@ingema.sk
+421 905 490 081

Vlajka madarsko

Tomáš Lopatka
referent odbytu, evidencia objednávok

tomas.lopatka@ingema.sk
objednavky@ingema.sk
+421 905 476 535

Vlajka anglicko

Marek Regenda
referent odbytu, e-shop, objednáky

marek.regenda@ingema.sk
eshop@ingema.sk
+421 918 752 596

Viktor Kuzma
vedúci dopravy

viktor.kuzma@ingema.sk
+421 905 748 921

Michal Semivan
referent dopravy

michal.semivan@ingema.sk
doprava@ingema.sk
+421 905 757 240

Mgr. Štefan Mažerik
riaditeľ maloobchodu MI, KE, ZA, TN, BA

stefan.mazerik@ingema.sk

Róbert Benko
zástupca riaditeľa maloobchodu pre pobočky KE, ZA, TN, BA

robert.benko@ingema.sk
+421 917 624 368

odd. obklady a dlažby

+421 56 3813 241

Ján Hunder
vedúci oddelenia obklady a dlažby, odborný predajca

jan.hunder@ingema.sk
+421 918 999 485

 

Ing. arch. Dana Mazúrová
3D vizualizácie, odborný predajca

dana.mazurova@ingema.sk
+421 915 616 539

Ing. Lívia Krescanková
3D vizualizácie, odborný predajca

livia.krescankova@ingema.sk
+421 917 538 059

Mgr. Laura Preverčíková
3D vizualizácie, odborný predajca

laura.prevercikova@ingema.sk
+421 915 847 640

Tomáš Onder
odborný predajca – obklady a dlažby

tomas.onder@ingema.sk
+421 918 694 080

 

odd. stavebniny

+421 56 3813 244

Marta Lobová
vedúca oddelenia stavebniny

marta.lobova@ingema.sk
+421 918 119 265

Ľuboš Michajlo
obchodný zástupca – stavebniny

xxx@ingema.sk
+421 917 877 600

Monika Magurová
odborný predajca – stavebniny

monika.magurova@ingema.sk
+421 917 538 062

 

Mária Onderková
odborný predajca – stavebniny

maria.onderkova@ingema.sk
+421 915 449 291

odd. sanita, voda, plyn, kúrenie

+421 56 3813 242

Miloš Pirkovský
vedúci oddelenia VPK, referent nákupu VPK

milos.pirkovsky@ingema.sk
+421 918 964 474

Vladimír Černega
odborný predajca – voda-plyn-kúrenie

vladimir.cernega@ingema.sk
+421 917 877 599

 

Peter Andrejčin
požičovňa náradia, odborný predajca

peter.andrejcin@ingema.sk
+421 915 595 064

Michal Kušev
vedúci logistiky maloobchodu

michal.kusev@ingema.sk
+421 905 341 597

Ivana Peštová
referent nákupu – sanita, armatúry

ivana.pestova@ingema.sk
+421 917 538 063

Silvia Pavelková
fakturácia, reklamácie

silvia.pavelkova@ingema.sk
+421 905 903 229

 

Anna Michalková
projekty, senzor, maloobchodné reklamácie

anna.michalkova@ingema.sk
reklamacie@ingema.sk
+421 905 523 665

Ing. Andrea Molnárová
vedúca predajne

andrea.molnarova@ingema.sk
+421 917 538 064

Vlajka rusko

Peter Krasnovský
3D vizualizácie, odborný predajca

peter.krasnovsky@ingema.sk
+421 917 616 451

Ing. Lenka Smoluchová, PhD.
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.smoluchova@ingema.sk
+421 917 538 060

Vlajka anglicko

Ing. Peter Šurkala
odborný predajca

peter.surkala@ingema.sk
+421 905 243 125

Mgr. Zuzana Tomeková
vedúca predajne

zuzana.tomekova@ingema.sk
+421 905 564 595

Ing. arch. Iveta Olšiaková
3D vizualízacie, odborný predajca

iveta.olsiakova@ingema.sk
+421 905 567 287

Milan Kohani
vedúci predajne

milan.kohani@ingema.sk
+421 915 437 614

Vlajka anglicko

Ing. arch. Lenka Pločicová
3D vizualizácie, odborný predajca

lenka.plocicova@ingema.sk
+421 905 257 433

Vlajka anglicko

Katarína Adamovová
3D vizualizácie, odborný predajca

katarina.adamovova@ingema.sk
+421 917 346 598

Vlajka anglicko

Milan Kohani
vedúci predajne

milan.kohani@ingema.sk
+421 915 437 614

Vlajka anglicko

Katarína Kropitzová
3D vizualizácie, odborný predajca

katarina.kropitzova@ingema.sk
+421 905 290 693

Vlajka anglicko

Martin Jaroš
3D vizualizácie, odborný predajca

martin.jaros@ingema.sk
+421 907 813 984

Vlajka anglicko

Ing. Pavol Mihoč
výrobný riaditeľ

pavol.mihoc@ingema.sk
+421 915 727 237

Ing. Lucia Stuľaková
vedúca stavebnej výroby

lucia.stulakova@ingema.sk
+421 918 616 836

Ing. Ján Štefančík
rozpočtár TZB

jan.stefancik@ingema.sk
+421 918 322 017

Vlajka rusko

Ing. Milan Diňa
rozpočtár TZB

milan.dina@ingema.sk
+421 905 350 306

Ing. Michal Miľák
rozpočtár ASR

michal.milak@ingema.sk
+421 905 523 666

Ing. Miroslav Varga
stavbyvedúci

miroslav.varga@ingema.sk
+421 903 601 885

Jaroslav Harasty
referent odbytu

jaroslav.harasty@ingema.sk
+421 905 341 603

Mgr. Melánia Pinkovská
referent stavebnej zákazkovej výroby

melania.pinkovska@ingema.sk
+421 918 607 463

Mgr. Jana Halušková
vedúca drevovýroby

jana.haluskova@ingema.sk
+421 915 916 241

Bc. Michal Semivan
logistika – referent odbytu

kabiny@ingema.sk
+421 905 819 156

Mgr. Sabol Šimon
projektový manažér

simon.sabol@ingema.sk
+421 905 476 642

Vlajka anglicko

Juraj Martiniak
produktový manažér – SENZOR, FRANKE, umelý kameň

juraj.martiniak@ingema.sk
+421 905 408 437

Vlajka rusko
Vlajka polsko

Anna Michalková
referent odbytu

anna.michalkova@ingema.sk
+421 905 523 665

Vlajka anglicko

Ing. Ivan Ozimý
internal IT

ivan.ozimy@ingema.sk
+421 917 644 882

Vlajka anglicko

Ing. Marek Misár
marketing

marek.misar@ingema.sk
+421 918 616 828

Vlajka anglicko

Lukáš Demjančík
marketing

lukas.demjancik@ingema.sk
+421 917 782 702

Vlajka anglicko